Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar gost net cynhwysion a chyflyrau a gafodd eu trin.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae’r adroddiad hwn wedi’i ohirio. Rydym wrthi’n adolygu ein hadroddiadau presgripsiynau (‘Presgripsiynau gan Feddygon Teulu’ a ‘Dosbarthu presgripsiynau yn y gymuned’) i wella cydlyniad ac yn datblygu ffyrdd gwell ar gyfer defnyddwyr i archwilio’r data. Bydd dyddiad newydd yn cael ei gyhoeddi maes o law.