Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar gost net cynhwysion a chyflyrau a gafodd eu trin.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Chwefror 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Nodiadau esboniadol ar gyfer y dadansoddiad o gostau presgripsiynau

Adroddiad ansawdd