Neidio i'r prif gynnwy

Dewch o hyd i'r wefan ar gyfer eich canolfan gweithio o bell lleol yn ôl ardal awdurdod lleol

Pen-y-bont

Caerffili

  • Welsh ICE Britannia House, Parc Busnes Caerffili, archebu drwy e-bost: www.welshice.org

Caerdydd

Sir Gaerfyrddin

  • Llyn Llech Owain, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, archebu ar y ffôn: 01443 822666

Conwy

  • Canolfan Bae Colwyn, Bae Colwyn, Conwy (M-SParc), archebwch drwy ebost: arylon@m-sparc.com

Sir Ddinbych

Ynys Môn

Sir Fynwy

Castell-nedd

Sir Benfro

Abertawe

Rhondda Cynon Taf

Torfaen

Bro Morgannwg

Hybiau ar agor i weithwyr y sector cyhoeddus yn unig

Caerffili

  • Cyngor Sir Caerffili, Ty Penallta, Ystrad Mynach, Caerffili, archebu ar y ffôn: 01443 866571
  • Winding House, Tredegar Newydd, llyfr dros y ffôn: 01443 822666 

Rhondda Cynon Taf

  • Swyddfa Trafnidiaeth Cymru, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf (Llywodraeth Cymru), archebu drwy e-bost: RemoteWorking@gov.wales