Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y gwasanaeth yma i weld pa help y gallwch ei gael os yw’r coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio arnoch. Gallwch ei ddefnyddio ar eich cyfer chi’ch hun neu ar ran rhywun arall.

Gallwch gael gwybodaeth ynghylch:

  • beth i'w wneud os nad ydych yn teimlo'n ddiogel lle'r ydych yn byw, neu os ydych yn poeni am rywun arall
  • mynd i'r gwaith
  • talu biliau neu fod yn ddi-waith
  • cael gafael ar fwyd neu foddion
  • cael rhywle i fyw
  • iechyd a lles meddyliol, gan gynnwys gwybodaeth i blant