Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Mae'n rhaid i ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant a'r rhai sy'n darparu gofal dydd i blant dan 12 oed gyrraedd y gofynion lleiaf.

Mae'n rhaid iddynt fod wedi cofrestru os ydynt yn darparu mwy na dwy awr o ofal.

Yng Nghymru, y rheoleiddiwr a'r arolygiaeth ar gyfer gofal plant yw Arolygiaeth Gofal Cymru, ac yn Lloegr Ofsted ydyw.

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn rheoleiddio ac yn arolygu gofal plant yn seiliedig ar y safonau gofynnol hyn. Dod o hyd i adroddiadau arolygon gofal plant.