Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gwnaeth sefydliadau diwylliannol yn Abertawe helpu i ddatblygu sgiliau cyflogaeth pobl a’u helpu i gael gwaith.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mehefin 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ardal Arloesi Abertawe oedd y cyntaf o'i bath ac mae'n cael ei harwain gan yr awdurdod lleol, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae wedi dwyn ynghyd ystod o dros 50 o sefydliadau partner ar draws y ddinas. Mae hyn yn cynnwys yr awdurdod lleol a darparwyr diwylliannol annibynnol fel Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Canolfan Dylan Thomas, Amgueddfa Abertawe a nifer o ddarparwyr eraill.

LOCWS yw un o'r partneriaid. Elusen sefydledig yn Abertawe sy'n cael ei harwain gan artistiaid yw LOCWS sydd, o ganlyniad uniongyrchol i'w haelodaeth o'r Ardal Arloesi, wedi datblygu Rhaglen Cyfranogiad Creadigol, gan sicrhau cyllid gan Gyngor y Celfyddydau. 

Mae'r prosiect yn cefnogi'n benodol bobl o Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf i ddatblygu hyder a sgiliau drwy wneud ffilmiau. Mae'r cyfranogwyr yn datblygu eu syniadau eu hunain ar gyfer y ffilm a chânt eu cefnogi a'u tywys drwy'r broses gyfan. Drwy weithio gyda thimau Cymunedau yn Gyntaf, nododd LOCWS 25 o bobl sydd wedi datblygu sgiliau technegol a galwedigaethol, wedi datblygu eu hyder ac mewn nifer o achosion wedi ennill achrediad drwy Agored, ac ymgysylltodd â nhw. Mae'r pedwar grŵp yn amrywio o ran oedran, ond pobl ifanc ac oedolion ydynt yn bennaf. 

Crëwyd ffilm ddogfen i olrhain cyfranogwyr drwy'r prosiect ac mae cynlluniau ar y gweill i gynnal digwyddiad cyflwyno. Mae LOCWS yn datblygu'r rhaglen, gan ddarparu hyfforddiant i fwy o gyfranogwyr yn 2016 a dilyniant i'r garfan bresennol.

Rhannu’r dudalen hon