Rydym yn awyddus i gael eich sylwadau am offeryn statudol arfaethedig i gywiro hepgoriad yn Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) 2007.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
23 Rhagfyr 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar ddeddfwriaeth ddomestig ar gyfer diwygio Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) i wneud y canlynol:

  • cynnwys darpariaeth ar gyfer Erthygl 8 ar wahardd neu gyfyngu ar sylweddau a restrir yn Rhan A neu B o Atodiad III i Reoliad (EC) Rhif 1925/2006
  • ymestyn troseddau a chosbau’r Rheoliadau i gynnwys Rhan A a B o Atodiad III

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 684 KB

PDF
684 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 23 Rhagfyr 2019, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i: 

Y Gangen Byw’n Iach ac Egnïol
Is-adran Iechyd y Cyhoedd
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ