Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 14 Mehefin 2016.

Cyfnod ymgynghori:
10 Mawrth 2016 i 14 Mehefin 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r Adran Iechyd wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y ddogfen 'The Introduction of Medical Examiners and Reforms to Death Certification in England and Wales'.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Bydd ymgynghoriad yr Adran Iechyd (DH) yn ymdrin â meysydd megis fframwaith Cymru a Lloegr sydd heb eu datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyhoeddwyd mai Ebrill 2018 yw’r dyddiad arfaethedig ar gyfer cyflwyno’r system archwilwyr meddygol.

Ar ôl etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol byddwn yn ymgynghori yng Nghymru ar y meysydd sydd wedi’u datganoli i Gymru o ran penodi archwilwyr meddygol a chyllido’r gwasanaeth. Nid oes modd inni ymgynghori ochr yn ochr â’r DH oherwydd y cyfyngiadau a fydd mewn grym rhwng 6 Ebrill a 6 Mai cyn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Ein gobaith yw y bydd ein hymgynghoriad yn dechrau cyn gynted â phosibl ar ôl i ganlyniadau’r etholiadau gael eu cyhoeddi.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK

Rhannu’r dudalen hon