Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 29 Ionawr 2016.

Cyfnod ymgynghori:
5 Ionawr 2016 i 29 Ionawr 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Gellir gweld canlyniad yr ymgynghoriad hwn ar wahân ar gov.uk. (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae Atodiad II o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff diwygiedig wedi'i ddiwygio a bydd y fformiwla ar gyfer cyfrifo effeithlonrwydd ynni, a adwaenir fel R1, yn newid o 31 Gorffennaf 2016 ymlaen.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Atodiad II o’r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff (2008/98/EC) yn nodi rhestr o weithrediadau adfer nad yw’n gynhwysfawr. Caiff gweithrediadau sy’n defnyddio gwastraff yn bennaf fel tanwydd i greu ynni eu categoreiddio’n weithrediadau R1. Rhaid i ynni a ddaw o weithfeydd gwastraff sy’n canolbwyntio’n benodol ar brosesu gwastraff solet dinesig a’r prosesu hwnnw’n cael ei gategoreiddio’n waith adfer rhaid cwrdd â throthwy penodol ar gyfer effeithlonrwydd ynni gan gynnwys y fformiwla ar gyfer cyfrifo effeithlonrwydd ynni (“Fformiwla R1”).

Mae’r ymgynghoriad yn amlinellu’r newidiadau hyn yn fanwl ac yn ceisio barn ar y newidiadau hyn.

Rydym wedi nodi dwy Ddeddf Seneddol a nifer o offerynnau statudol sy’n cynnwys cyfeiriadau at ‘adfer’ a ‘Cyfarwyddeb Wastraff’.

Rydym yn bwriadu diweddaru’r cyfeiriadau at ‘Gyfarwyddeb Wastraff’ ac ‘adfer’ i sicrhau bod y cyfeiriadau’n berthnasol i’r Gyfarwyddeb Wastraff fel y’i diweddarwyd gan Gyfarwyddeb yr UE 2015/1127.

Rydym yn gofyn i’r diwydiant a oes ganddo unrhyw bryderon am y modd yr ydym yn bwriadu gwneud y newidiadau hyn ac rydym yn awyddus i glywed gan:

  • awdurdodau lleol
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • gweithredwyr safleoedd tirlenwi
  • gweithredwyr ynni o wastraff
  • y rheini sy’n gweithredu cyfleusterau gwastraff a ganiateir a gwastraff sydd wedi’i eithrio
  • sefydliadau proffesiynol a sefydliadau aelodaeth
  • busnesau/sector preifat

Rhannu’r dudalen hon