Neidio i'r prif gynnwy

Mae ymadawiad y DU â'r UE yn rhoi cyfle i ni ddiwygio'r rheoliadau caffael cyfredol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gallai hyn o bosibl ganiatáu mwy o hyblygrwydd i brynwyr a chyflenwyr yng Nghymru.

Heddiw, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi Papur Gwyrdd (dolen allanol - Saesneg yn unig) ac ymgynghoriad cyhoeddus ar eu cynigion ar gyfer diwygio caffael.

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried a yw Cymru yn mabwysiadu cynigion Llywodraeth y DU a amlinellir yn y Papur Gwyrdd neu'n dilyn opsiynau amgen.

Mae eich barn yn bwysig, felly byddwn yn ymgysylltu â rhanddeiliaid Cymru ym mis Ionawr a mis Chwefror 2021 ar y pwnc hwn.

Cyn bo hir, byddwn hefyd yn cyhoeddi Nodyn Polisi Caffael Cymru (WPPN) a fydd yn darparu rhagor o wybodaeth am ddiwygio caffael yn ogystal â'r Fframwaith Cyffredin ar gyfer caffael cyhoeddus.

Yn y cyfamser, mae'r rheoliadau caffael presennol yn parhau i fod yn berthnasol. Anfonwch unrhyw ymholiadau a allai fod gennych at Caffael.TrefniadauPontiorUE@llyw.cymru.