Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi ailsefydlu grŵp defnyddwyr e-Gaffael a fydd yn cyfarfod am y tro cyntaf ar 27 Tachwedd 2019, 2pm-4pm.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Bydd y grŵp yn cael ei ddefnyddio i fwydo i set offer e-Gaffael. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, cysylltwch â ni ar ICTProcurement@llyw.cymru.

Yn ddiweddar, cytunodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, i ariannu gwasanaethau e-Gaffael tan fis Mawrth 2022. Bydd y contractau ar gyfer eFasnachuCymru ac eDendroCymru yn dod i ben ddiwedd mis Mawrth 2020. Rydym eisoes yn gweithio ar ymarfer caffael a byddwn yn eich diweddaru pan fydd wedi'i gwblhau.

ESPD (Y Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd)

Yn dilyn trafodaeth â rhanddeiliaid a thîm polisi Llywodraeth Cymru, byddwn yn parhau i ddefnyddio’r ESPD os bydd y DU yn ymadael â’r UE.

Yn ddiweddar bu rhanddeiliaid yn cymryd rhan mewn gwerthusiad o ddatrysiadau ESPD, yn GwerthwchiGymru ac eDendroCymru. Rydym yn gweithio i ddatblygu datrysiad hirdymor y byddwn yn ei ddarparu i’r holl randdeiliaid yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol hon. Byddwn yn rhannu cynllun cyflawni clir ar gyfer y datrysiad gyda rhanddeiliaid erbyn diwedd Tachwedd 2019.

Rhannu’r dudalen hon