Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r achosion COVID-19 (coronafeirws) yn cyflwyno amgylchiadau eithriadol i ni ac mae'n bosibl y bydd angen i awdurdodau gaffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith gyda brys eithafol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Swyddfa Cabinet Llywodraeth y DU yn llunio cyfres o Nodiadau Polisi Caffael (PPNs) sy'n nodi gwybodaeth a chanllawiau cysylltiedig ar y rheoliadau caffael cyhoeddus ac yn ymateb i'r achosion.

Bydd y canllawiau'n mynd i'r afael â materion gan gynnwys:

 • caffaeliadau brys
 • force majeure (amgylchiadau na ellir eu rhagweld sy'n atal rhywun rhag cyflawni contract)
 • rhwystredigaethau
 • newidiadau i gontractau
 • ymyriadau dros dro
 • rhyddhad cyflenwyr
 • yswiriant
 • eiddo
 • contractau rheoli cyfleusterau
 • ymgyfreitha
 • anghydfodau.

Wrth i'r rhain gael eu cyhoeddi, byddwn yn eu hadolygu ac yn sicrhau eu bod ar gael i'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r PPN cyntaf ar gael yma:

Procurement policy note 01/20: Responding to COVID-19 ar GOV.UK

Defnyddiwch y canllawiau hyn fel y gallwn fanteisio ar bob cyfle i ddefnyddio dulliau caffael cyhoeddus er mwyn cefnogi pobl a busnesau ar draws Cymru.

Byddwn yn eich diweddaru gydag effeithiau'r firws ar gaffael wrth i'n gwaith fynd yn ei flaen yn y cylchlythyr hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch: COVID-19.Caffael@llyw.cymru