Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 12 Awst 2014.

Cyfnod ymgynghori:
17 Mehefin 2014 i 12 Awst 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 216 KB

PDF
216 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Diweddariad polisi (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn pobl ar sut i ddod ag Atodlen 4 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr Cymru i rym. Mae'n diwygio Deddf Cronfeydd 1975.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn cynnig bod y cyfan o Atodlen 4 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn dod i rym ar yr un pryd. Golyga hyn fod Deddf 1975 fel y’i diwygir gan Ddeddf 2010 yn berthnasol ar unwaith i gyforgronfeydd dŵr mawr sydd â thros 10 000 metr ciwbig o gapasiti. Mae hyn tua’r un maint â 4 pwll nofio maint Olympaidd.  

Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) sy’n gyfrifol am orfodi mesurau diogelwch ynghylch cronfeydd Cymru a nhw fydd yn gyfrifol am nodi’r cronfeydd sydd mewn perygl. Y cronfeydd risg uchel yw’r rheini fyddai’n peryglu bywydau pobl pe byddai dŵr yn cael ei ryddau heb reolaeth.

Carem glywed eich sylwadau ar y cynigion hyn. Byddwn yn ystyried pob ymateb gan gynnwys y rheini sy’n cynnig rhywbeth gwahanol i’r opsiynau a ffefrir

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 198 KB

PDF
198 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhannu’r dudalen hon