Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am adroddiadau o gamdriniaeth neu esgeulustod a gafwyd gan awdurdodau lleol.