Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am adroddiadau o gamdriniaeth neu esgeulustod a gafwyd gan awdurdodau lleol.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2017-18, cafodd Awdurdodau Lleol 19,178 o adroddiadau lle roedd amheuaeth bod oedolyn mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso.
  • Esgeulustod, cam-drin emosiynol/seicolegol a cham-drin corfforol oedd y mathau mwyaf cyffredin o gam-drin a nodwyd yn yr adroddiadau. Roedd y rhain yn digwydd mewn 34 y cant, 25 y cant 24 y cant o achosion, yn y drefn honno.
  • O'r dioddefwyr a wnaeth honiadau am achosion o gam-drin neu esgeuluso, digwyddodd 43.9 o'r achosion hynny yn eu cartref eu hunain a 34.4 mewn cartrefi gofal.
  • Gweithwyr cyflogedig oedd mwyaf tebygol o gael eu cyhuddo yn yr honiadau hyn o gam-drin/esgeuluso (46.5 y cant) gyda pherthnasau/ffrindiau (29.0 y cant) yn dilyn.
  • O'r ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, roedd 27.0 y cant yn ymchwiliadau troseddol.

Adroddiadau

Diogelu oedolion, Ebrill 2017 i Mawrth 2018 (ystadegau arbrofol)
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 577 KB

PDF
Saesneg yn unig
577 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099