Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am gael eich barn ar y Rheoliadau drafft sy'n ymwneud â Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019 a'r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
14 Gorffennaf 2022
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar reoliadau newydd a fydd yn helpu i roi’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid ar waith yng Nghymru. 

Bydd y rheoliadau newydd ar y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn rhoi hawliau ac amddiffyniadau pwysig i bobl nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i gytuno i drefniadau gofal, cymorth neu driniaeth, os yw’r trefniadau hynny’n gyfystyr ag amddifadu rhywun o’i ryddid.

Gwyliwch ein animeiddiad sy’n rhoi trosolwg o sut y bydd y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn gweithio a’n ffilmiau byr ar y Rheoliadau i Gymru.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 948 KB

PDF
948 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rheoliadau Galluedd Meddyliol (Amddifadu o Ryddid Cymhwystra i Gynnal Asesiadau, Gwneud Penderfyniadau a Chynnal Adolygiadau Cyn Awdurdodi Cymru) 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 341 KB

PDF
341 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rheoliadau Deddf Galluedd Meddyl iol 2005 Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol ( Diwygio 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 228 KB

PDF
228 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rheoliadau Galluedd Meddyliol (Amddifadu o Ryddid: Hyfforddiant a Meini Prawf ar gyfer C ael Cymeradwyaeth fel Proffesiynolyn Galluedd Meddyliol Cymeradwy Cymru 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 362 KB

PDF
362 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rheoliadau Galluedd Meddyliol (Amddifadu o Ryddid: Monitro ac Adrodd) 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 234 KB

PDF
234 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cael pethau’n iawn - Rheoliadau a chynlluniau i Gymru ar gyfer y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid: hawdd ei deall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 874 KB

PDF
874 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Trosolwg o Ddeddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019 a’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid newydd: hawdd ei deall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 400 KB

PDF
400 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Crynodeb o'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer Rheoliadau i Gymru a fydd yn helpu i weithredu Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019: hawdd ei darllen , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwneud pethau'n iawn Rheoliadau a chynlluniau i Gymru ar gyfer y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 350 KB

PDF
350 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid: Cynllun y Gweithlu a'r Fframwaith Hyfforddi , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 535 KB

PDF
535 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid: datblygu strategaeth monitro ac adrodd ar gyfer Cymru a set isafswm data genedlaethol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 487 KB

PDF
487 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Memorandwm Esboniadol drafft ar gyfer Rheoliadau i Gymru a fydd yn helpu i weithredu Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 964 KB

PDF
964 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Fy Siwrnai LPS , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 48 KB

PDF
48 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Saesneg yn unig

Asesiad effaith hawliau plant: Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 984 KB

PDF
984 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Saesneg yn unig

Asesiad Effaith Cydraddoldeb: Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 543 KB

PDF
543 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gweithredu’r Diogeliadau Amddiffyn Ryddid (LPS) yng Nghymru - cwestiynau cyffredin , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 719 KB

PDF
719 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 14 Gorffennaf 2022, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb haws ei darllen

Cwblhewch a dychwelyd i:

Y Tîm Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays 
Caerdydd
CF10 3NQ