Neidio i'r prif gynnwy

Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, wedi rhoi rhybudd cryf nad yw Cymru yn gwybod o hyd beth fydd yn digwydd i filiynau o bunnoedd o fuddsoddiad rhanbarthol oherwydd diffyg eglurder gan Lywodraeth y DU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Cyn dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ar y ‘Gronfa Ffyniant Gyffredin’ dywedodd Rebecca Evans:

“Mae’r ffordd gwbl ddi-drefn y mae Llywodraeth y DU wedi mynd i’r afael â Brexit i’w gweld yn y penderfyniadau ynghylch sut yn union bydd y £370m y flwyddyn o gyllid hanfodol sy’n dod o gronfeydd strwythurol a buddsoddi'r UE yng Nghymru ar hyn o bryd yn cael ei ddarparu yn y dyfodol.

“Mae’r cronfeydd hyn wedi mynd tuag at greu 48,000 o swyddi newydd a 13,000 o fusnesau newydd yng Nghymru ac wedi cynorthwyo 25,000 o fusnesau a helpu 86,000 o bobl i ddod o hyd i swyddi. Diolch i gyllid yr UE, mae’r ddarpariaeth band eang wedi gwella yng Nghymru, ac mae ein gallu ymchwil wedi cynyddu. Mae cyllid o’r cronfeydd hyn wedi mynd hefyd tuag at ynni adnewyddadwy, a datblygu seilwaith hanfodol ar gyfer trafnidiaeth, twristiaeth a busnesau.

“Ddwy flynedd yn ôl, awgrymodd Llywodraeth y DU y syniad o ddisodli’r cronfeydd hyn gyda ‘Cronfa Ffyniant Gyffredin’. Ond rydyn ni’n dal i aros am unrhyw wybodaeth o gwbl am sut y bydd y gronfa hon yn gweithio. Rydyn ni wedi bod yn gyson ac yn glir gyda’n neges na fyddwn yn derbyn unrhyw gynnig a fydd yn ceisio diystyru'r setliad datganoli neu dynnu’n ôl benderfyniadau a chyllid sydd wedi bod yn nwylo Cymru ers bron i 20 mlynedd. Mae’n hanfodol nad yw Cymru’n colli’r un geiniog oherwydd Brexit.

“Rydyn ni wedi cyhoeddi cynigion manwl ynglŷn â’r ffordd y gallai buddsoddi rhanbarthol weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda llywodraeth leol, busnesau a chymunedau ledled Cymru i roi trefniadau newydd ar waith. Byddwn ni’n defnyddio cyllid a ddaw yn lle cyllid yr UE i fuddsoddi mewn datblygu economaidd rhanbarthol a lleihau anghydraddoldebau, ac rydyn ni’n gweithio gyda’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd i benderfynu ar ein dull at y dyfodol.

“Dw i’n galw ar Lywodraeth y DU i gadarnhau ar fyrder y bydd Llywodraeth Cymru yn cael cyllid ac ymreolaeth ar gyfer pennu trefniadau’r dyfodol er mwyn sicrhau nad oes unrhyw risg i’n pobl, ein busnesau na’n cymunedau yma yng Nghymru.”

Rhannu’r dudalen hon