Data am nifer yr aelwydydd a wnaeth gais i awdurdodau lleol am gymorth tai o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 a nifer yr aelwydydd digartref mewn llety dros dro.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae'r datganiad hwn, a oedd i'w gyhoeddi ar 12 Rhagfyr, wedi'i aildrefnu i’r diwrnod dilynol. Mae hyn yn unol â polisi Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth ar gyhoeddi ystadegau swyddogol ar ddiwrnodau pleidleisio.