Bydd Bil Plant Cymru yn helpu i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pleidleisiodd y Senedd i basio’r Bil ar 28 Ionawr 2020. Bwriad y Bil yw helpu i ddiogelu hawliau plant. Ni fydd yn creu trosedd newydd ond yn hytrach yn diddymu'r amddiffyniad yn y gyfraith gyffredin ar gyfer cosb resymol.

Dyma'r rhesymau y mae rhai pobl yn cefnogi Bil Plant Cymru.

Cefndir

Mae diddymu amddiffyniad cosb resymol yn ymrwymiad hirhoedlog ac yn rhan o'n strategaeth genedlaethol sef "Ffyniant i Bawb". Cynhaliwyd ymgynghoriad yn 2018 gydag amryw bartneriaid, cymunedau ac unigolion.

Y camau nesaf

Dilynwch hynt y Bil drwy'r camau craffu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.