Gwybodaeth am fodlonrwydd pobl gyda'u hawdurdod lleol, cynghorwyr lleol a mynediad at wasanaethau yn eu hardal ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.