Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

 • Polisi a strategaeth
  Grŵp ar Oruchwylio Gweithrediad ac Effaith ym maes Dementia
  Yr hyn y byddwn yn ei wneud i wella diagnosis, gofal a chymorth i bobl a dementia.
 • Datganiad rhyddid gwybodaeth
  Gwybodaeth ynghylch sefydlu’r Panel Trosolwg Annibynnol ar gyfer yr Ymchwiliadau i Tawel Fan gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Ionawr 2017.
 • Datganiad rhyddid gwybodaeth
  Nifer y negeseuon rhwng y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chadeirydd y Panel Goruchwylio Annibynnol, HASCAS – Ymchwiliad Tawel Fan.
 • Polisi a strategaeth
  Sut y bydd y grŵp yn gweithio i wella gofal i bobl sy'n byw gyda dementia.