Neidio i'r prif gynnwy

Pryd i ddefnyddio delweddau a sut i’w disgrifio ar LLYW.CYMRU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i ddefnyddio delweddau

Dylech ond defnyddio delweddau os ydynt:

  • yn angenrheidiol er mwyn egluro rhywbeth na ellid ei egluro drwy ddefnyddio testun, map er enghraifft
  • yn helpu defnyddwyr i ddeall gwybodaeth mewn ffordd wahanol, graff er enghraifft

Caiff testun ei ffafrio oherwydd:

  • mae’n fwy hygyrch, er enghraifft mae’n haws i’w ddarllen gan ddefnyddio chwyddwydr sgrin
  • mae’n haws newid maint testun rhwng gwahanol ddyfeisiau
  • mae’n dueddol o fod yn fwy amlwg wrth wneud chwiliad

Dylech osgoi delweddau sy’n cynnwys testun. Ysgrifennwch yn y corff yn hytrach.

Delweddau sy’n disgrifio (testun amgen)

Caiff testun amgen (alt text) ei ddefnyddio yn lle delwedd ar gyfer pobl sy’n defnyddio technoleg gynorthwyol, megis meddalwedd darllen sgrin.

Rhaid i destun amgen ddweud wrth bobl pa wybodaeth mae’r ddelwedd yn ei darparu.

Peidiwch ag ychwanegu testun amgen ar gyfer delweddau addurniadol. Mae’r rhain yn cynnwys delweddau:

  • ar gyfer addurn gweledol, er enghraifft person, tirwedd neu adeilad
  • y mae eu cynnwys eisoes wedi cael ei ddisgrifio yn y testun o amgylch

Pan nad chaiff testun amgen ei ychwanegu, rhaid i’r priodoledd amgen fod yn ddyfynodau gwag (alt=””). Er mwyn bodloni’r gofyniad hwn, rhaid i olygwyr y cynnwys adael y maes testun amgen yn wag.

Ni ddylai testun amgen fod yn hirach na tua 125 nod.

Peidiwch â dechrau testun amgen gyda ‘delwedd o’ neu rywbeth tebyg, bydd darllenydd sgrin yn dweud wrth y defnyddiwr bod delwedd yno, ac nid oes angen dweud ddwywaith.

Dylai testun amgen ar gyfer siartiau gynnwys:

  • y math o siart a ddefnyddir (er enghraifft, siart bar, siart linell)
  • y math o ddata a ddefnyddir yn y siart (er enghraifft, cyfraddau priodi, cyfraddau marwolaeth, lefel cynnyrch domestig gros (GDP), faint o oriau a weithir bob wythnos)
  • crynodeb o’r prif bwynt neu duedd yn y siart

Er enghraifft, wrth ddisgrifio’r siart ganlynol, dylai’r testun amgen fod yn:

Mae nifer y triniaethau a gynhaliwyd wedi bod yn weddol sefydlog cyn y pandemig, ond mae gostyngiad amlwg wedi bod yn 2020 i 2021.

Image
Enghraifft o siart linell yn dangos bod nifer y triniaethau a gynhaliwyd wedi bod yn weddol sefydlog cyn y pandemig, ond mae gostyngiad amlwg wedi bod yn 2020 i 2021.