Bydd Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi arfarniad a sylwebaeth bellach ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.

Sefydliad: