Bydd Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi arfarniad a sylwebaeth bellach ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Sefydliad: