Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch Bàs COVID y GIG i brofi eich bod chi wedi cael cwrs llawn y brechlyn neu wedi cael prawf negatif i fynd i ddigwyddiadau mawr, clybiau nos a lleoliadau tebyg.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Os ydych am fynd i rhai lleoliadau a digwyddiadau mae'n rhaid ichi ddangos eich Pàs COVID y GIG i ddangos eich bod chi wedi cael cwrs llawn y brechlyn neu wedi cael prawf negatif. Nid oes angen i chi ddangos tystiolaeth o frechlyn atgyfnerthu i fynd i ddigwyddiadau a lleoliadau mawrion yng Nghymru.

Mae hyn yn berthnasol os ydych yn 18 oed neu'n hŷn ac yn mynychu:

  • clybiau nos, digwyddiadau mawrion, sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd
  • lleoliadau dan do heb seddi, gyda mwy na 500 o bobl yn y gynulleidfa 
  • unrhyw leoliadau awyr agored neu dan do heb seddi gyda lle i fwy na 4,000 o bobl
  • unrhyw ddigwyddiad, o unrhyw fath, gyda mwy na 10,000 o bobl yn bresennol

Sut i gael Pàs COVID y GIG

Gallwch gael Pàs COVID y GIG os ydych chi dros 16 oeda bod un o'r canlynol yn berthnasol i chi:

  • eich bod wedi cael cwrs llawn y brechlyn COVID-19
  • eich bod wedi cael prawf COVID-19 negatif (prawf llif unffordd 24 awr cyn mynd i’r digwyddiad neu leoliad)

Cael eich pàs COVID y GIG.

I brofi eich bod chi wedi cael prawf COVID-19 negatif o fewn 24 awr cyn mynd i’r digwyddiad neu leoliad:

  1. cymerwch brawf llif unffordd, am ddim
  2. cofnodwch ganlyniad eich prawf (ar GOV.UK) 

Bydd canlyniadau sy’n cael eu hanfon dros e-bost neu neges destun hefyd yn cael eu hystyried yn dystiolaeth o brawf negatif.

Os cawsoch eich brechu tu allan i'r DU

Os cawsoch eich brechu mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr o raglenni brechu a gymeradwywyd byddwch yn gallu darparu tystysgrif sy'n dangos eich bod wedi eich brechu'n llawn.

Bydd mynychwyr sydd wedi eu brechu mewn gwlad nad yw ar y rhestr o raglenni brechu a gymeradwywyd angen darparu tystiolaeth o brawf llif unffordd negyddol.