Skip to main content

Adroddiad sy'n cymharu defnydd o orsafoedd trenau, ar gyfer pob gorsaf fesul llinell neu lwybr ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

Prif bwyntiau

Roedd cynnydd o 9.4% yn nifer y trenau gyrhaeddodd ac a adawodd orsafoedd yng Nghymru yn ystod 2018-19 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Hwn oedd y cynnydd canrannol mwyaf o flwyddyn i flwyddyn ers 2007-08. Mae nifer o ffactorau yn debygol o fod wedi cyfrannu at y cynnydd hwn.

Roedd y cynnydd mwyaf yn ystod 2018-19 yn Ne-ddwyrain Cymru, yn enwedig ar Reilffordd y Ddinas yng Nghaerdydd, ac mewn gorsafoedd ar Reilffyrdd y Cymoedd yn agos at neu yng Nghaerdydd.

Mae nifer y trenau sy’n cyrraedd ac yn gadael gorsafoedd yng Nghymru wedi codi bob blwyddyn ers 2004-05, ac o 75 % dros y cyfnod hwnnw.

Caerdydd Canolog yw’r orsaf brysuraf yng Nghymru gyda 25 % o bob trên sy’n cyrraedd/gadael. O’r 20 o orsafoedd prysuraf yng Nghymru, mae dros hanner yn rhan o rwydwaith Rheilffyrdd y Cymoedd (heb gynnwys Caerdydd Canolog a Heol y Frenhines Caerdydd). Mae dwy o’r orsafoedd prysuraf yng Ngogledd Cymru yn y Rhyl a Bangor.

Adroddiadau

Defnydd Gorsafoedd Rheilffordd, Ebrill 2018 i Fawrth 2019
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon