Neidio i'r prif gynnwy

Is-ddeddfwriaeth arall a wnaed fel rhan o'r ymateb ehangach i argyfwng y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Deddf y Coronafeirws 2020

Mae gan Weinidogion Cymru hefyd bwerau helaeth o dan Ddeddf y Coronafeirws 2020.

Gwnaed “Datganiad o fygythiad i iechyd y cyhoedd yng Nghymru” oherwydd coronafeirws gan y Prif Weinidog ar 29 Mawrth 2020 o dan Atodlen 22 i Ddeddf y Coronafeirws 2020. Mae hyn yn ofynnol er mwyn arfer y pwerau a roddir i Weinidogion Cymru o dan y Ddeddf honno sy'n ymwneud â digwyddiadau, cynulliadau a mangreoedd yng Nghymru.  Mae'r canllawiau canlynol hefyd wedi'u cyhoeddi o dan Ddeddf y Coronafeirws 2020.

Deddfwriaeth coronafeirws cysylltiedig

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gwneud is-ddeddfwriaeth arall fel rhan o'i hymateb ehangach i'r argyfwng.