Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn ymgynghori ar newidiadau posibl i Ddeddf y Coronafeirws 2020. Mae angen eich sylwadau arnom erbyn 2 Tachwedd 2020.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
2 Tachwedd 2020
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Y newidiadau posibl yw cynnal neu atal darpariaethau adran 15 o Ddeddf y Coronafeirws 2020, a Rhan 2 o Atodlen 12 iddi.

Mae’r rheini yn newid dyletswyddau penodol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r rhain yn cyfeirio at asesiadau a diwallu anghenion gofal a chymorth. Rydym yn gofyn ichi fynegi’ch barn a darparu tystiolaeth ategol.

Bydd eich ymateb yn cynorthwyo ein penderfyniadau i gynnal neu atal darpariaethau adran 15 o Ddeddf y Coronafeirws 2020, a Rhan 2 o Atodlen 12 iddi.

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch SocialCareCoordination@llyw.wales

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 2 Tachwedd 2020, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i: SocialCareCoordination@gov.wales

Rhannu’r dudalen hon