Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 16 Mai 2022.

Cyfnod ymgynghori:
21 Chwefror 2022 i 16 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich barn ar ganllawiau ynglŷn â dyletswyddau a nodir o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y canllawiau drafft sy'n ymwneud â safonau ymddygiad o dan y Ddeddf. Mae'r dyletswyddau hyn yn cynnwys:

  • hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad
  • cydweithredu â phwyllgor safonau'r cyngor
  • darparu cyngor a hyfforddiant
  • llunio adroddiad blynyddol.