Canllawiau er mwyn helpu cyrff cyhoeddus gweithredu'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Chwefror 2019
Diweddarwyd diwethaf:

Rhannu pwrpas: rhannu dyfodol