Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 2 Mai 2012.

Cyfnod ymgynghori:
9 Chwefror 2012 i 2 Mai 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb cyd-ymateb Defra a Llywoidraeth Cymru ac ymateb y Llywodraeth (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 346 KB

PDF
346 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Ymgynghoriad ar yr egwyddorion i'w defnyddio wrth benderfynu a allai proses tynnu (gwaredu) dŵr achosi difrod difrifol.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Ymgynghoriad yw hwn gydag Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig (Defra).

At bwy mae’r ymgynghoriad hwn wedi’i anelu

Rydym yn croesawu ymatebion gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn prosesau tynnu (gwaredu) dŵr a’u heffeithiau ar yr amgylchedd.

Pwrpas yr ymgynghoriad

Rydym am gael eich barn ar yr egwyddorion i’w defnyddio wrth benderfynu un ai i ddiddymu neu newid trwydded tynnu dŵr er mwyn diogelu’r canlynol:

  • dyfroedd;
  • haenau tanddaearol (haenau o greigiau neu waddod);
  • planhigion;
  • anifeiliaid.

Hoffem i chi ddweud y canlynol wrthym:

  • a yw’r egwyddorion a ddisgrifir yn yr ymgynghoriad yn berthnasol a phriodol?
  • a ddylid ystyried unrhyw egwyddorion eraill?
  • a ydych chi o’r farn bod yr egwyddorion hyn yn egluro'n glir yr amgylchiadau y gallai’r Ysgrifennydd Gwladol neu Weinidogion Cymru ddiddymu’r hawl i iawndal o dan Adran 27 o Ddeddf dŵr 2003?

Paratowyd Asesiad o Effaith Deddf dŵr 2003 gan gynnwys adran 27 o’r ddeddf. Ni pharatowyd Asesiad Effaith newydd ar gyfer yr ymgynghoriad hwn.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 320 KB

PDF
320 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.