Ymchwil i ddeall sut mae cymorth tai anabledd dysgu wedi’i strwythuro ar draws awdurdodau lleol Cymru, gan gynnwys beth sy’n cael ei ariannu a pham.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn awr ym mis Chwefror er mwyn caniatáu i Weinidogion roi ystyriaeth briodol i'r argymhellion.