Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r ymchwil yn edrych ar y cyfraddau presennol o droi allan o fewn tai cymdeithasol, y rhesymau dros droi allan, a'r cymorth a roddir i atal pobl rhag cael eu troi allan ledled Cymru.

Darganfu'r ymchwil:

  • nodwyd, ar y cyfan, fod lefelau o achosion o droi allan wedi aros yn sefydlog mewn blynyddoedd diweddar. Mae'r data sydd ar gael yn dweud wrthym fod lefelau o achosion o droi allan yn amrywio rhwng landlordiaid
  • mae rhai darparwyr yn cyhoeddi mwy o orchmynion adennill meddiant a gwarantau troi allan mewn perthynas â nifer yr achosion terfynol o droi allan, er i ddarparwyr eraill, prin yw'r gwahaniaeth rhwng nifer y gorchmynion adennill meddiant/gwarantau a nifer yr achosion terfynol o droi allan
  • caiff ôl-ddyledion rhent eu dyfynnu fel y rheswm pennaf dros achosion o droi allan a bygythiad ohono, er esboniodd cyfweledigion y cyfweliadau manwl fod problemau cymhleth fel arfer yn sail iddo
  • mae ymchwil yn awgrymu Is-grwpiau o denantiaid sydd yn y perygl mwyaf o gael eu troi allan: pobl ifanc; dynion sengl; a phobl o oedran gweithio
  • adroddwyd bod carfan uchel o landlordiaid tai cymdeithasol yn symud tuag at fodelau mwy cyfannol o weithio gyda thenantiaid
  • gwella ymgysylltiad â thenantiaid i fod yn gwbl allweddol i atal achosion o droi allan a digartrefedd
  • mae’r ymchwil bresennol wedi canfod er y bod llawer o waith rhagorol ac arloesol yn cael ei wneud ym maes tai cymdeithasol Cymru, mae anghysondeb rhwng y polisi presennol a'r hyn sy'n digwydd 'yn y fan a'r lle' mewn sefydliadau.

Adroddiadau

Deall achosion o droi allan cymdeithasol yng Nghymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Dadfeddiannau tai cymdeithasol: hysbysiad preifatrwydd , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 610 KB

PDF
610 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Rhian Davies

Rhif ffôn: 0300 025 6791

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099