Neidio i'r prif gynnwy
David Lloyd

David Lloyd yw Is-gadeirydd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.

Enillodd David ei radd o Goleg Prifysgol Caerdydd.  Dechreuodd ar ei yrfa yn y diwydiant bwyd yn labordai becws mawr yng Nghaerdydd. Bu'n gweithio wedyn mewn gwahanol rannau o'r DU i amrywiaeth o gwmnïau bwyd mawr fel Cyfarwyddwr Technegol. Mae David wedi cynnal dros 100 o archwiliadau diogelwch bwyd y BRC ar draws sawl cyfandir. Mae ganddo brofiad o'r anawsterau sy’n gallu codi wrth ddefnyddio systemau diogelwch bwyd mewn diwylliannau gwahanol.

Yn ei rôl bresennol, mae David yn gweithio'n agos gyda'r sector preifat a Llywodraeth Cymru. Mae'n cynghori ar faterion sy'n effeithio ar y sector. Mae hefyd wedi dylanwadu ar Bolisi Bwyd Llywodraeth Cymru.

Mae Canolfan y Diwydiant Bwyd yn meithrin cysylltiadau rhwng academyddion sy’n gweithio ym maes bwyd a'r sector prosesu bwyd. Maent yn cynghori ar amrywiaeth o bynciau sy'n gysylltiedig â bwyd, gan gynnwys:

 • diogelwch bwyd
 • achredu gan 3ydd parti
 • halogi gan facteria
 • deddfwriaeth
 • datblygu cynnyrch newydd
 • maeth
 • dylunio ffatrïoedd bwyd effeithlon

Mae Canolfan y Diwydiant Bwyd yn darparu darlithwyr ar gyfer MSc freiniol Prifysgol Hong Kong mewn Diogelwch ac Ansawdd Bwyd. Mae ganddi gysylltiadau â phrifysgolion a sefydliadau diogelwch bwyd ledled y byd, gan gynnwys:

 • Prifysgol Cairo
 • Y Gymdeithas Ryngwladol Diogelu Bwyd (IAFP)
 • Prifysgol Michigan 

Mae’r brifysgol yn gwneud gwaith ymchwil ar ddiogelwch bwyd yn y meysydd allweddol a ganlyn:

 • dihalogi cynnyrch
 • newid diwylliant mewn perthynas â diogelwch bwyd (gan edrych ar arferion ac ymddygiad sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd)

Yn ystod ei gyfnod fel Cyfarwyddwr Canolfan y Diwydiant Bwyd, mae llwyddiannau’r uned yn cynnwys:

 • darparu dros 100 o raglenni trosglwyddo gwybodaeth yn y diwydiant gan ddefnyddio pobl sydd wedi graddio ym maes bwyd
 • trosiant uwch o £64,000,000 i gwmnïau lleol
 • creu dros 400 o swyddi

lansio dros 250 o gynhyrchion newydd i brif fanwerthwyr y DU.