Neidio i'r prif gynnwy

Mark Drakeford AS, Prif Weinidog

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ar gais Llywodraeth y DU mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ddiwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) Cymru 2020 i eithrio teithwyr o restr o wledydd rhag y gofyniad i ynysu a wnaed yn ofynnol yn y rheoliadau. Gwnaed y rheoliadau gwreiddiol ar 5 Mehefin a daethant i rym ar 8 Mehefin; daw’r rheoliadau diwygiedig i rym ar 10 Gorffennaf. O ganlyniad i’r rheoliadau diwygiedig, ni fydd teithwyr sy’n cyrraedd Cymru o’r gwledydd a restrir isod bellach yn gorfod ynysu am gyfnod.   

Mae’r rheoliadau teithio yn ei gwneud yn ofynnol i deithwyr sy’n cyrraedd Cymru o’r tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin, neu deithwyr sydd wedi bod y tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf, i ddarparu eu manylion cyswllt a’u gwybodaeth deithio ac i ynysu am gyfnod o 14 diwrnod. Mae’r Rheoliadau yn cynnwys nifer o eithriadau ar gyfer categorïau penodol o bobl - fel criwiau awyrennau, er enghraifft. Mae’r diwygiadau a gytunwyd yn awr yn eithrio teithwyr o’r gwledydd a restrir.

Rydym hefyd yn cymryd y cyfle i ddiwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 i roi hyblygrwydd o ran sut y bydd y datganiad iechyd y cyhoedd yn cael ei gyflwyno i deithwyr ar awyrennau. Rydym yn cysoni’r datganiad â’r datganiadau a roddir ar ran gwledydd eraill y DU. 

Llywodraeth y DU sydd â’r cyfrifoldeb am reoli ffiniau’r DU. Drwy gydol y broses, mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio bod yn adeiladol i alluogi Llywodraeth y DU i gyflawni ei hamcanion polisi. Mae Llywodraeth y DU wedi rhannu ei methodoleg gyda ni ac mae’r fethodoleg hon wedi’i hadolygu gan y Prif Swyddog Meddygol.    

 

Isod mae’r rhestr o’r gwledydd esempt sydd wedi’u cynnwys yn y Rheoliadau. 

 • Yr Almaen
 • Andorra
 • Antigua a Barbuda
 • Aruba
 • Awstralia
 • Awstria
 • Y Bahamas
 • Barbados
 • Bonaire, Sint Eustatius a Saba
 • Caledonia Newydd
 • Croatia
 • Curaçao
 • Cyprus
 • Denmarc
 • Dinas y Fatican
 • Dominica
 • Yr Eidal
 • Fiet-nam
 • Fiji
 • Y Ffindir
 • Ffrainc
 • Grenada
 • Guadeloupe
 • Gweriniaeth Korea
 • Gwlad Belg
 • Gwlad Groeg
 • Gwlad yr Iâ
 • Gwlad Pwyl
 • Hong Kong
 • Hwngari
 • Yr Iseldiroedd
 • Jamaica
 • Japan
 • Kalaallit Nunaat (Greenland)
 • La Reunion
 • Liechtenstein
 • Lithiwania
 • Lwcsembwrg
 • Macau
 • Malta
 • Mauritius
 • Monaco
 • Norwy
 • Polynesia Ffrengig
 • Saint Barthélemy
 • Saint Kitts a Nevis
 • Saint Lucia
 • San Marino
 • Saint Pierre a Miquelon
 • Sbaen
 • Seland Newydd
 • Serbia
 • Seychelles
 • Y Swistir
 • Taiwan
 • Trinidad a Tobago
 • Twrci
 • Y Weriniaeth Tsiec
 • Ynysoedd Ffaröe

Tiriogaethau Tramor y Deyrnas Unedig

 • Anguilla
 • Ardaloedd Safleoedd Sofran Akrotiri a Dhekelia ar Ynys Cyprus
 • Bermuda
 • Gibraltar
 • Montserrat
 • Saint Helena, Ascension a Tristan da Cunha
 • Tiriogaeth Brydeinig yr Antarctig
 • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
 • Ynysoedd Cayman
 • Ynysoedd De Sandwich a De Georgia
 • Ynysoedd Falkland
 • Ynysoedd Pitcairn, Henderson, Ducie ac Oeno
 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Ynysoedd Turks a Caicos