Neidio i'r prif gynnwy

Mark Drakeford AS, Prif Weinidog

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Neithiwr, gwneuthum y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020.

Mae'r rhain bellach wedi'u cofrestru a’u cyhoeddi yma https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2020/619/contents/made/welsh

Rydym hefyd wedi cyhoeddi copi o'r Rheoliadau ar wefan LLYW.cymru, ac maent ar gael yma: https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-diwygio-rhif-6-2020?_ga=2.19964664.1701581.1592644307-1368787856.1571066873

I helpu pobl i ddeall y newidiadau deddfwriaethol rydym hefyd wedi cyhoeddi fersiwn wedi'i diweddaru o'r Rheoliadau 'fel y’u diwygiwyd' a welir yma: https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd?_ga=2.49008486.1701581.1592644307-1368787856.1571066873

Dydd Llun bydd y Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol ategol yn cael eu gosod gerbron y Senedd yn y ffordd arferol.