Skip to main content

Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Rwyf yn rhoi gwybod i Aelodau fy mod wedi gwneud Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnes) (Cymru) 2020 o dan adrannau 45C(1), (3)(c), (4)(d), 45F(2) a 45P o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 a ddaw i rym heddiw ar 21 Mawrth 2020.

Rwy'n amgáu copi o'r offeryn statudol yr wyf yn bwriadu gosod yr offeryn  a'r memorandwm esboniadol cysylltiedig pan fydd yr offeryn statudol wedi'i gofrestru.

Rhannu’r dudalen hon