Neidio i'r prif gynnwy

Vaughan Gething, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Ionawr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Amgaeaf fersiwn o'r llythyr sydd wedi'i anfon at tua 130,000 o bobl ar y Rhestr Gwarchod Cleifion, yn dilyn fy natganiad ar 22 Rhagfyr ynglŷn â diweddariadau i’r cyngor i bobl sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol,.

Mae canllawiau ar gyfer y rhai sy’n Eithriadol o Agored i Niwed yn Glinigol ar gael ar y dudalen hon https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddiogelu-pobl-ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-niwed-yn

Caiff y datganiad ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau. Os bydd aelodau eisiau i mi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ynglŷn â hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.