Neidio i'r prif gynnwy

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Gosodwyd y Datganiad Ysgrifenedig canlynol gerbron y Cynulliad o dan Reol Sefydlog 30C - Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad:

Rheoliadau Rheoliad (EC) Rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

 

Rhannu’r dudalen hon