Jeremy Miles AC, Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Gosodwyd y Datganiad Ysgrifenedig canlynol gerbron y Cynulliad o dan Reol Sefydlog 30C - Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad:

Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â’r UE) 2019