Neidio i'r prif gynnwy

Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mawrth 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r Pwyllgor Menter a Busnes wedi cynnal ymchwiliad diweddar ac wedi llunio adroddiad ar gynigion deddfwriaethol drafft y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020.

Rwyf yn darparu ymateb ffurfiol Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, a fydd yn destun trafodaeth ffurfiol yn y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol agos.

Gall Aelodau gael mynediad at ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad drwy wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar y ddolen ganlynol.