Jane Hutt AC, Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf: