Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Ar 26 Mawrth 2019, gwnaeth y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Datganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).