Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Ar 22 Ionawr 2019, gwnaeth y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Datganiad Llafar yn y Siambr ar: Effaith Brexit heb Gytundeb ar yr Amgylchedd, Amaethyddiaeth a Physgodfeydd.