Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Tachwedd 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Ar 11 Tachwedd 2014, gwnaeth y Gweinidog dros Cyllid a Busnes y Llywodraeth Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Diweddariad ar Raglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.