Neidio i'r prif gynnwy

John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Hydref 2011
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Ar 18 Hydref 2011 gwnaeth y Gweinidog dros Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Cynnydd ynghylch Newid yn yr Hinsawdd o ran Lleihau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr a Pharatoi ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=224008&ds=10/2011#dat3

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys. 

 

Rhannu’r dudalen hon