Skip to main content

Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Gorffennaf 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Ar 2 Gorffennaf 2013, gwnaeth y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Cyflwyno Bil Addysg (Cymru).

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol)

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys. 

 

Rhannu’r dudalen hon