Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mai 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Ar 13 Mai 2014, gwnaeth y Prif Weinidog llafar yn y Siambr ar: Argymhelliad ar leoli’r Ganolfan Isranbarthol ar gyfer Gofal Newyddenedigol Dwys yng ngogledd Cymru.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol)

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.