Skip to main content

Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Ionawr 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Ar 28 Ionawr 2014, gwnaeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Adolygiad Annibynnol o Gydnerthedd Ffermio.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys. 

Rhannu’r dudalen hon