Neidio i'r prif gynnwy

Data ar gyfranogiad dysgwyr yn y rhaglen Dysgu Cymraeg ar gyfer Awst 2017 i Gorffennaf 2018.

Prif bwyntiau

  • Yn 2017/18 roedd 12,680 o ddysgwyr unigryw yn cymryd rhan yn y rhaglen Dysgu Cymraeg.
  • Cymerodd y dysgwyr hyn ran mewn 13,740 o raglenni a 19,490 o weithgareddau dysgu.
  • Roedd 31% o’r holl raglenni ar lefel canolradd neu uwch.
  • Cynigir cyfleoedd i ddysgu ar wahanol lefelau dwyster; darparodd 12% o’r cyfleoedd hyn ddysgu dros 110 awr.

Dyma'r data cyntaf a gyhoeddwyd ar ran Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac nid oes modd ei gymharu â data a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Cefndir 

Mae’r rhaglen Dysgu Cymraeg yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ôl-16 i datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg. Fe’i cynlluniwyd a’i cydlynwyd gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ar ran Llywodraeth Cymru ers i’r Ganolfan ddod yn weithredol yn 2016. Mae’r rhaglen yn cael ei darparu gan rwydwaith o ddarparwyr dan gontract i’r Ganolfan.

Mae’r Ganolfan hefyd wedi sefydlu trefniadau data newydd. Mae gwybodaeth am ddysgwyr, rhaglenni yn ogystal â dwyster y dysgu yn cael eu casglu drwy’r trefniadau hyn.

Mae’r math o ddata sy’n cael eu casglu nawr yn wahanol i’r hyn a gasglwyd ar gyfer y sector yn y gorffennol.  Mae’r dull o gasglu’r data hefyd yn wahanol. Casglwyd un gronfa ddata canolog yr un wybodaeth gan bob dysgwr wrth iddynt gofrestru i gymryd rhan. Nid oes modd, felly, gwneud cymariaethau cywir gyda’r data a gyhoeddwyd yn y gorffennol.  

Mae “Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr” yn anelu at ddatblygu darpariaeth addysg ôl-orfodol. Bydd yn cefnogi pawb, ni waeth pa mor rhugl eu Cymraeg, i ddatblygu sgiliau yn yr iaith i’w defnyddio’n gymdeithasol ac yn y gweithle. Mae’r rhaglen Dysgu Cymraeg yn cyfrannu at y nod hwn.

Bydd data’r flwyddyn academaidd 2018/19 yn cael ei gyhoeddi yn uniongyrchol gan y Ganolfan yn flynyddol o 2020 ymlaen.

Mae manylion o bob cyhoeddiad ystadegol ynglŷn â’r rhaglen Dysgu Cymraeg ar gael o wefan Dysgu Cymraeg

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Data dysgwyr Dysgu Cymraeg, Awst 2017 i Gorffennaf 2018 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 20 KB

ODS
20 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Mel Brown

Rhif ffôn: 0300 061 6029

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099